UHS nejen ke GASKu

Regionální kultura je nedílnou součástí státní kulturní politiky, nikoli producentem zábavy a zisku

Uměleckohistorická společnost je velmi znepokojena posledními kroky regionálních samospráv ve věci krajských galerií výtvarného umění. Dokládají, že neustává řada dalších případů, kdy tito zřizovatelé prokazují neochotu či neschopnost orientovat se ve specifické problematice svěřených institucí. Zdá se, jako by stále panovalo přesvědčení, že galerie (muzea) výtvarného umění jsou jen okrajovými doplňky ve sféře zábavy a cestovního ruchu, zatímco s jejich nezastupitelnou vzdělávací a výchovnou zodpovědností v oblasti rozvoje kreativity zřizovatelé nepočítají. Za klíčový krok k tomu, aby regionální galerie mohly dobře plnit celé spektrum svých úloh, považujeme obsazování řídících pozic kvalifikovanými osobnostmi, jež disponují nejen schopností vést a organizovat, ale ve stejné míře také odbornou vizí, zkušenostmi s fungováním příspěvkových institucí a v neposlední řadě i morální integritou. Celý příspěvek

Lepší PR

Výstava švýcarského fotografa Michela Comteho v Leica Gallery Prague je tak trochu nafouknutá bublina. Podobně jako u nedávno skončené výstavy Modiglianiho v Obecním domě (jež na stránkách Artalku nedávno recenzovala Marcela Chmelařová) přináší média o výstavě poněkud zkreslenou zprávu. Za oběma projekty stojí Galerie Vernon, které se tak v krátké době již podruhé podařilo své projekty dokonale zpropagovat.

Celý příspěvek

Američan, Rus a Knížák

Při své poslední návštěvě Veletržního paláce jsem si vzpomněla na vtip ze série humorných historek o Američanu, Rusu a Čechovi. Američan, Rus a Čech jsou v pralese zatčeni kmenem kanibalů. Jeho náčelník jim dá dvě koule a prohlásí, že ten, kdo mu předvede s koulemi něco, co ještě neviděl, dostane svobodu. Po akrobaticko-gymnastických vystoupeních Rusa s Američanem, jež jsou oba snědeni, přijde na řadu Čech. Když vyprší stanovená časová lhůta na nácvik čísla s koulemi, jde se náčelník podívat, co mu Čech ukáže a s hrůzou zvolá: „To jsem ještě neviděl! On jednu kouli ztratil a druhou rozbil.“ Jako Čech, jež permanentně předvádí čísla, která ještě nikdy nikdo neviděl, se chová ve své funkci generálního ředitele NG Milan Knížák. Jeho poslední vystoupení nese název politika ceníku vstupného.

Celý příspěvek

Muzeum umění v dnešní Evropě

Přetiskujeme příspěvek Víta Vlnase, ředitele Sbírky starého umění NG, přednesený na konferenci Muzeum umění v dnešní Evropě (problémy – řízení – orientace), která se konala v pondělí 17. ledna 2011 ve Francouzském institutu v Praze. Vlnas mimo jiné navrhuje vytvořit Národní akviziční fond určený na rozšiřování uměleckých sbírek státu. Jako zdroj financování fondu navrhuje využít příjmy z reklamy vysílané na ČT.

Celý příspěvek

Nepožehnaný Moulin Rouge

V Brněnském Deníku se 19. 10. objevil článek „Dívku zadržela policie za nápis na chodníku“ (zde). Text informuje o tom, že ochranka nočního klubu Moulin Rouge přivolala policii na dívku, která cosi napsala na chodník před klubem. Policie dívku následně na několik hodin zatkla a nyní ji při nejhorším scénáři hrozí až rok vězení.  Zvídavý čtenář se sice z podnadpisu dozví, že zadržení má něco společného s akcí studentek umění, informace o tom, že autorkou byla absolventka FaVU VUT Denisa Belzová, a že celá akce byla součástí happeningu Legalizace modlitby, se však z článku vytratila.

Celý příspěvek

SVITání na Smíchově

Tento text měl být původně informací o vzniku nové galerie. Jenže než jsme se se zakladatelem galerie Svit Michalem Mánkem domluvili na předání podkladů, tak se výstava s výstavou sešla a Svit 25. října otevírá již svůj třetí projekt: prezentaci díla rakouského fotografa Erwina Kneihsla. Přesto si myslím, že stále ještě má smysl tuto galerii, která v srpnu 2010 vznikla na Smíchově, představovat.

Celý příspěvek

Do NG se zadarmo nesmí

Trend ve světových galeriích je následující: připravovat kvalitní výstavy, za něž si návštěvníci rádi připlatí a stálé expozice zpřístupňovat zdarma. Ukazuje se, že výsledkem této politiky nejsou výrazně nižší tržby ze vstupného, ale vzrůstající počet návštěvníků. Národní galerie v Praze se rozhodla jít opačnou cestou.

Celý příspěvek

Ministr zrušil konkurz na ředitel NG

Ministr kultury Jiří Besser zrušil výběrové řízení na místo ředitele Národní galerie. Nové řízení současně slibuje vypsat tak, aby nový ředitel mohl být jmenován k 1. červnu 2011. Předání agendy by pak proběhlo do 31. srpna 2011. Do tohoto data by měl tedy ve funkci zůstat Milan Knížák. Ministr zároveň slibuje, že jeho úřad se nyní bude zajímat o činnost NG mnohem zevrubněji.

Celý příspěvek