Cyklus přednášek studentů ateliéru Nová média II. AVU

Cyklus přednášek studentů ateliéru Nová média II. AVU a  Jany Horákové, Pavlíny Míčové, Tomáše Rullera ve formě Pecha Kucha night /Mínus Trojka – sklepení pod kavárnou Trojka v Domě pánů z Kunštátu / Brno / 4. 5. 2010 od 14.00

Celý příspěvek

Úspěšnost ateliérů a jejich posluchačů na českých vysokých výtvarných školách 1990‐2010

V souvislosti se sympoziem o současné a budoucí podobě Akademie výtvarných umění v Praze (24. – 25. února 2010, AVU Praha) se Výzkumno-vědecké pracoviště AVU pokusilo o srovnání jednotlivých ateliérů českých vysokých výtvarných škol po roce 1989 podle úspěšnosti jejich posluchačů v uměleckém provozu současného umění. Výsledky průzkumu, popis metody a kritérií jsou zveřejněny na webu Vědecko-výzkumného pracoviště: http://vvp.avu.cz/aktivity/jine/uspesnost. Tento průzkum je prvním pokusem o srovnání domácích výtvarných škol a už předem deklaruje, že si je vědom jisté problematičnosti, která je s takovýmto hodnocením spojena. Podrobnosti opět na stránkách VVP AVU.

Celý příspěvek

TZ: Jmenování J. T. Kotalíka rektorem AVU

Dne 14. 1. 2010 převzal doc. Jiří T. Kotalík, CSc., z rukou prezidenta republiky ČR Václava Klause na Pražském hradě podle §10, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách na návrh Akademického senátu AVU ze dne 29. 10. 2009 jmenování rektorem na čtyřleté funkční období od 1. 2. 2010 do 31. 1. 2014.

Celý příspěvek