TZ: Navzájem / veřejně přístupná dílna Barbory Klímové pro Vladimíra Havlíka

Navzájem / veřejně přístupná dílna Barbory Klímové pro Vladimíra Havlíka / tranzitdisplay / Praha / 24. 6. 2011 od 11 do 19h Celý příspěvek

TZ: Brno Art Open / Sochy v ulicích 2011

Brno Art Open / Sochy v ulicích 2011 / veřejná prostranství města Brna / Brno / 11. 6. – 28. 8. 2011

Celý příspěvek

TZ: VI. Nový zlínský salon 2011

VI. Nový zlínský salon 2011 / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Zlín / 3. 5. – 28. 8. 2011 

Celý příspěvek

TZ: Výzva Barbory Klímové a Galerie mladých

V letošním roce se současní kurátoři galerie rozhodli připomenout fenomén Galerie mladých v Brně jinak. Oslovili držitelku Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2006 Barboru Klímovou, která připravuje autorskou výstavu kombinující výzkumný, dokumentární, bilanční, autorský a experimentální přístup a s ní spojený doprovodný program (workshopy, přednášky, besedy). Vernisáž výstavy proběhne 17. 11. 2009 v Galerii U Dobrého pastýře.

Celý příspěvek