David Černý v New York Times

Sobotní New York Times přinášejí profil Davida Černého z pera pražského dopisovatele listu Dana Bilefskyho. Černý je čtenářům představen jako „šlachovitý jednačtyřicátník s rozcuchanými vlasy, který připomíná Micka Jaggra“ a „zlobivý chlapec východoevropského uměleckého světa“.

foto: Milan Jaroš pro The New York Times

foto: Milan Jaroš pro The New York Times

denní tisk 7. 5. 2009

MfD na titulní straně krátce zmiňuje nové poznatky o Goghově uchu. V Kultuře píší o výstavě Františka Ronovského v Jízdárně pražského hradu a o pravděpodobné účasti mecenášky umění Žukovové na Prague Biennale. Na serveru idnes.cz naleznou čtenáři krátkou zprávu o návratu některých uměleckých předmětů z muzea v Linzi do kláštera ve Vyšším Brodě. Ty byly zabaveny nacistity. LN v rubrice Kultura věnují stručnou poznámku chystané výstavě fotografa Vojtěcha Slámy v Leica Galery v Praze. Na webu LN se píše o převezení Entropy Davida Černého do pražského DOXu. HN krátce informují o připravované souborné výstavě Karla Škréty v NG.

denní tisk 5. 5. 2009

Zpráva Goghovi usekl ucho Gauguin zaujímá předmí místa výtvarných rubrik MfD, Práva, LN, HN a tyden.cz. MfD a LN informují o tom, že 20. ročník Chalupeckého ceny proběhne v pražském DOXu. Model Černého Entropy je na prodej, to se dočteme v MfD. V Právu nalezenem článek o tom, že Zbyněk Soukup získal na LG Design Contest 2009 první cenu. LN se zabývají chystanou výstavou Damiena Hirsta v Rudolfinu. Na stránkách týden.cz se dovídáme, že na pražské bienále přijede i partnerka Romana Abramoviče, která se zajímá o umění a dále že v Plzni se připravuje velká výstava Salvátora Dalí.

Z Bruselu do DOX

Nedávno proběhla médiemi zpráva, že vzhledem k pádu vlády se David Černý rozhodl stáhnout z Bruselu svoje dílo Entropa, které při slavnostním odhalení vyvolaly vlnu rozruchu (Více článek Černý is not dead!). Entropa však i nadále bude zpřístupněna veřejnosti, od 12. června až do ledna příštího roku bude k vidění v Centru současného umění DOX v Praze. Vzhledem k zájmu, který média o Entropu projevila, lze předpokládat, že do DOX přitáhne nemalé množství návštěvníků.

entropa-pict00101