David Vávra, Překvapivé stavby

Několik poznámek nad knihou Davida Vávry Překvapivé stavby, Plus, Praha 2010

Vždycky jsem si před cestou za hranice říkal, nakolik jsou spolehlivé informace v dostupných průvodcích. Přesněji cílím na autory a autorky – dá se jim věřit? Strávili na daném místě dostatek času, aby byli věrohodnými průvodci? Jinými slovy, znají z daného místa opravdu to, co by nemělo zůstat neminuto? Praxe je přirozeně taková, že se vezme průvodce se základními informacemi a doplní se vlastní přípravou, protože když vyrazíte třeba do Berlína např. s Lonely Planet, můžete snadno minout architekturu Alda Rossiho. Jistě teď křičíš, milý čtenáři, hrůzou a rveš si pln zoufalství vlasy při představě, že se vracíš z výletu v Berlíně a architekturu Alda Rossiho jsi N-E-V-I-D-Ě-L . Setři si ledový pot z čela a zhluboka se nadechni.

Celý příspěvek