Dia: Beacon

V Beacon, malém městě vzdáleném necelých sto kilometrů severně od Manhattanu v malebném údolí řeky Hudson, se v květnu roku 2003 zhmotnila přání všech příznivců moderního a současného umění; svůj provoz zde zahájilo muzeum Dia: Beacon, Riggio Galleries představující vedle Dia: Chelsea jednu z vlajkových lodí Dia Art Foundation. Historie této neziskové nadace, v jejímž názvu objevující se řecké slovo „dia“ (skrz, mezi) asociuje její poslání spočívající v uchovávání a trvalém zpřístupňování výtvarných děl veřejnosti, sahá do roku 1974, kdy ji Heiner Friedrich a Philippa de Menil založili jako nástroj k rozvoji, podpoře a prezentování umělecky nejambicióznějších projektů ze šedesátých a sedmdesátých let (Flavin, Judd, Palermo).

Celý příspěvek