Hans von Aachen z blešáku

Sobotní MfD má na titulní straně článek o objevu dosud neznámého portrétu arcivévody Ferdinanda Štyrského (budoucího císaře Ferdinanda II.) od Hanse von Aachena, jehož výstava momentálně probíhá na Pražském hradě (zde). Obraz jako anonymní dílo před několika lety zakoupil sběratel Jiří Mrázek v Rakousku. Před pár měsíci jej donesl k posouzení Elišce Fučíkové, spoluautorce probíhající výstavy a mezinárodně uznávané odbornici na rudolfinské umění. Ta nakonec dospěla k názoru, že jde o von Aachenovo vlastnoruční dílo. Obraz podle ní vznikl roku 1603, kdy malíř navštívil Štyrský Hradec, aby pro císaře pořídil portrét arcivévodovy sestry.

Letní dvojčíslo Art+Antiques

Prázdninové číslo Art+Antiques přináší hned tři obsáhlé pozvánky na důležité výstavy, které lze navštívit v Praze a Olomouci. Vojtěch Lahoda recenzuje výstavu Roky ve dnech, Eliška Fučíková představuje Hanse von Aachena a Karolina Jirkalová se zamýšlí nad fenoménem Sial. Hostem čísla je tentokrát autor grafické podoby časopisu Robert V. Novák. Čtenáři v časopise dále najdou profil Olga Karlíkové a Jana Pfeiffera, recenzi dějiny architektury v zemí Koruny české nebo článek o výstavě Olafura Eliassona v Berlíně. (obsah a náhledy stránek na www.artplus.cz)