Manifesta by Tranzit

Jedním ze tří kurátorských týmů letošní Manifesty je sdružení tranzit.org, které má pobočky v Praze, Bratislavě, Budapešti a Vídni. Výstavní projekt tranzitu se jmenuje Constitución para una exposición temporal – Ústava pro dočasné výstavy.

Celý příspěvek