TZ: VI. Nový zlínský salon 2011

VI. Nový zlínský salon 2011 / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Zlín / 3. 5. – 28. 8. 2011 

Celý příspěvek

Falické katedrály Filipa Turka

Filip Turek: Kryptonormal, Tranzitdisplay, do 23. 11. 2008

pohled do výstavy Filipa Turka

pohled do výstavy Filipa Turka

Že přicházíte na výstavu umělce, který ve svých dílech s humorem reaguje na tematiku lidské sexuality a hraje si s náboženskými symboly, je patrné již ve chvíli, kdy sestupujete do výstavních prostor. Schodiště je totiž lemováno plakátem se skicami Filipa Turka. Jedna z nich je opatřena nápisem „catholic cafallic falic church“, a půdorys kostela se na ní proměňuje ve penis.

Celý příspěvek