Galerie Stuckistů v Praze

V říjnu roku 2010 zahájila provoz nová výstavní síň zaměřená na současnou výtvarnou (úžeji malířskou) tvorbu. Milovník dnešního umění ji může jen těžko minout: galerie, která zvolila název Galerie 21. století, se nachází přímo naproti vstupu do sbírky současného umění Národní Galerie na ulici Dukelských hrdinů v Praze. Při svém vzniku se zaštítila i přísně vyhraněným programem – jejím zaměřením je prezentace tvorby Stuckistů, a to nejen české odnože tohoto hnutí (The Prague Stuckists), ale v budoucnu i jejích zahraničních členů v konfrontaci s těmi domácími. Hodlá tak veřejnosti představovat malbu, a to takovou, která stojí na základech figurace a také na kvalitně řemeslně odvedené práci, jíž se Stuckisté zaštiťují.

Celý příspěvek