Richter opět nejúspěšnějším umělcem

Umělecký kompas, nezávislý žebříček stovky nejúspěšnějších žijících umělců, vychází pravidelně od roku 1970 v německém časopisu Capital (v posledních letech od něj štafetu převzal konkurenční Manager). Na základě hodnotících kritérií, mezi něž patří například pořádání samostatných výstav v okruhu dvou stovek nejvýznamnějších muzeí a galerií (Center Pompidou, Muzeum moderního umění v New Yorku), účast na důležitých koletivních přehlídkách (benátské bienále, Dokumenta) nebo počet rezencí v renomovaných odborných periodikách (Art in America, Parkett), jsou každému umělci přiděleny body, které se v průběhu let sčítají. Bez zajímavosti není, že ceny děl a rekordy dosažené na aukcích hrají v konečném součtu podřadnou roli.

Celý příspěvek

Fotorealistická (hit)paráda v Hamburku

Třebaže jeden z nejslavnějších malířů současnosti Gehard Richter oslavil své 79. narozeniny teprve tento týden, přichystalo mu s předstihem Buceriovo umělecké forum v Hamburku milý dárek v podobě samostatné přehlídky nazvané Gerhard Richter: Obrazy jedné epochy. Dlouholetým ředitelem hamburské umělecké síně Uwem M. Schneedem koncipovaná výstava (na její dramaturgii se Richter výrazně podepsal) má všechny předpoklady stát se nejlepší malířovou výstavou roku. Dnes již za ikony platící obrazy v čele s Emmou, Strýčkem Rudim nebo z New Yorku zapůjčeným 18. říjnem 1977 jsou magnetem přitahujícím do Buceriova fora zástupy návštěvníků.

Celý příspěvek

Linie, které neexistují

V newyorském Drawing Center situovaném v proslulé módní čtvrti SoHo (South of Houston Street) probíhá od letošního září komorní přehlídka přibližně padesáti veřejnosti víceméně neznámých prací německého umělce Gerharda Richtera. Akvarely, kvaše a kresby převážně ze soukromých sbírek z rozmezí let 1966-2005 představují redukovanější verzi souboru, který se prezentoval v loňském roce v rámci ostrovní výstavy Gerhard Richter: Modern Times v Mimě (Middlesbrough Institute of Modern Art).

Celý příspěvek

Richterovo Labe v Pulsnitzu

Vedle nově otevřeného drážďanského Albertina, kde je od letošního června možné se v rámci expozice Od romantismu po současnost důvěrněji seznámit s tvorbou Gerharda Richtera, se paralelně, v co by kamenem dohodil vzdáleném Pulsnitzu, představuje grafické dílo jednoho z nejpřednějších německých malířů současnosti. Komorní přehlídka v rodném domě německého sochaře Ernsta Rietschela (1804 – 1861) nesoucí titul Přehled svým názvem připomíná výstavní akci brněnského Domu umění z roku 2005.

Celý příspěvek

Reflex 9. 4. 2009

Petr Volf zve k návštěvě retrospektivy Gerharda Richtera ve vídeňské Albertině a shrnuje dílo tohoto podle něj nejvýznamnějšího světového malíře současnosti. Na tuto recenzi navazuje krátký přehled výstav v Albertině. Článek Pět obrazů za 74 miliónů korun se vrací k březnovým aukcím galerie Pictura a společnosti 1. Art Consulting, na kterých padaly cenové rekordy za díla Toyen či Kupky.

denní tisk 16.3.2009

Právo informuje o výstavě obrazů J. Róny z posledních dvou let v Guttmannově galerii v Praze. LN, Týden a novinky.cz shodně píší o významném nákupu 9 barokních obrazů (př. Škréty, Brandla) Národní galerií v Praze do vlastních sbírek. MfDNES přináší zprávu o výstavě soch a fotografií inspirovaných cestami na Novou Guineu L. Rittsteina a B. Šlapetová v pražském centru pro současné umění Dox. Dále se zde dočteme o retrospektivní výstavě Gerharda Richterav Albertině. V LN si můžete přečíst o výstavě Česká fotografie 20. století, probíhající v Bonnu. Týden pak informuje o tom, že České muzeum výtvarných umění bude nadále správcem tří domů v Husově ulici v Praze.

denní tisk 12. 3. 2009

MfD upozorňuje na výstavu malby absolventů bratislavské akademie umění, ateliéru Ivana Csudaie, ve Špálově galerii. Většina médií se také zmiňuje o očekávané dražbě obrazu Toyen Spící (idnes, LN, Právo, HN).  LN v rubrice Premiéry informují o vyhlášení cen Czech Grand design pro nejlepší české designéry, které proběhne 21.3. Akce bude doprovázena výstavou v Praze a posléze v Brně. Na stejném místě najdeme také článek Jiřího Machalického o výstavě Gerharda Richtera v Albertině nazvaný Picasso 21. století. Pražské vydání LN přináší článek o kamenosochařské huti, která má začít fungovat na Kampě a podílet se na opravě Karlova mostu. Magdalena Čechlovská v HN představuje knihu o Josefu Kaplickém, která vyšla v edici Respekt.