TZ: ObraSKov

ObraSKov – súčasná slovenská maľba / Blažej Baláž, Mária Balážová, Erik Binder – BinderFreš, Marko Blažo, Ivan Csudai, Michal Czinege, Michal Černušák, Lucia Dovičáková, Jana Farmanová, Daniel Fischer, Ladislava Gažiová, Bohdan Hostiňák, Denisa Lehocká, Vladimír Popovič, Veronika Rónaiová, Rudolf Sikora, Boris Sirka, Adam Szentpétery, Erik Šille, T.D., Ján Vasilko / Wannieck Gallery / Brno / 21. 6. – 25. 9. 2011 

Celý příspěvek

TZ: VI. Nový zlínský salon 2011

VI. Nový zlínský salon 2011 / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Zlín / 3. 5. – 28. 8. 2011 

Celý příspěvek

denní tisk 12. 3. 2009

MfD upozorňuje na výstavu malby absolventů bratislavské akademie umění, ateliéru Ivana Csudaie, ve Špálově galerii. Většina médií se také zmiňuje o očekávané dražbě obrazu Toyen Spící (idnes, LN, Právo, HN).  LN v rubrice Premiéry informují o vyhlášení cen Czech Grand design pro nejlepší české designéry, které proběhne 21.3. Akce bude doprovázena výstavou v Praze a posléze v Brně. Na stejném místě najdeme také článek Jiřího Machalického o výstavě Gerharda Richtera v Albertině nazvaný Picasso 21. století. Pražské vydání LN přináší článek o kamenosochařské huti, která má začít fungovat na Kampě a podílet se na opravě Karlova mostu. Magdalena Čechlovská v HN představuje knihu o Josefu Kaplickém, která vyšla v edici Respekt.