Debata o NG v Tranzitdisplay

Ve středu 8. června se v Tranzitdisplay uskutečnila debata o Národní galerii moderovaná Tomášem Pospiszylem. Panelisty byli Milena Bartlová, Jiří David, Ondřej Chrobák a Marek Pokorný. Z publika se do diskuze zapojili Vlasta Čiháková-Noshiro, Jan Skřivánek, Marta Smolíková, Michal Stehlík a Jiří Švestka. Kompletní záznam je k dispozici na webu ČT24 (zde).

Jiří David nesouhlasí s výběrem ředitele NG

Jiří David publikoval dne 23. května 2011 v Týdnu komentář ke zvolení Vladimíra Rösela do funkce ředitele Národní galerie. S volbou ministra kultury zásadně nesouhlasí, vadí mu především Röselovi nekonkrétní vyjádření, které podle Jiřího Davida „mají za cíl vytvořit (falešný) obraz člověka se širokými oborovými a řídícími zkušenostmi“. Tím má David na mysli především uvádění zkušeností ze zahraničních institucí: „Co znamenají jeho neuvěřitelně vágní tvrzení, že „prošel provozem moderní sbírky Peggy Guggenheim v Benátkách“, že „zpracovával několik kvalifikačních a názorových materiálů pro interní potřebu a blíže se tak seznamil především s The Wallace Colllectin v Londýně, British Muzeum tamtéž a Národní muzeum v Rio de Janero, se zajímá intenzivně o další rozvoj Tate Modern a sleduje americké instituce jak na východním tak západním pobřeží?!“

Jiří David reaguje na Tomáše Pospiszyla

Jiří David zaslal redakci Artalku příspěvek, ve kterém reaguje na text Tomáše Pospiszyla, který vyšel 13. 5. 2011 v Lidových novinách. Zároveň připojil celé znění svého textu „Hranice komerční nekomerčnosti“, který vyšel taktéž v Lidových novinách, avšak ve zkrácené formě. Přestože lze s Davidovým rozdělením pražských galerií na komerční a nekomerční polemizovat, a spíše by asi bylo vhodné uvažovat v rovinách korektní – nekorektní, myslíme si, že Jiří David je natolik výraznou osobou výtvarné scény, že jeho příspěvek publikujeme v původní verzi.

Celý příspěvek

TZ: VI. Nový zlínský salon 2011

VI. Nový zlínský salon 2011 / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Zlín / 3. 5. – 28. 8. 2011 

Celý příspěvek

TZ: ART IN-BOX

ART IN-BOX / Kulturní centrum Vltavská / Praha / 2. 4. – 13. 4. 2011

Celý příspěvek

Osmdesátky ve Vaňkovce

1984-1995 / Wannieck Gallery / Brno / 29.10.2010 – 20.3.2011

Celý příspěvek

In_margine (ke Klíčové soše)

Milena Bartlová: Klíč

Kromě Milana Knížáka máme i jiné vizuální umělce, kteří jsou nepřehlédnutelnými osobnostmi veřejné scény. Státní vyznamenání jim ale zřejmě (alespoň zatím) nehrozí. Jiří David částí své tvorby naplňuje představu střední či starší generace o tom, co je to politicky angažované umělecké dílo: monumentální instalace ve veřejném prostoru, která rozpoznatelně zůstává estetickým objektem (a nemění se v akci, v přímou intervenci do dění). Myslím, že konceptuální a akční umění nezrušilo ony starší možnosti, v jejichž prospěch mluví i nesporně lepší šance na srozumitelnost u publika, což není v případě politického umění zanedbatelné. Kritériem by mělo být, zda je dílo dobré, a pokud jde o veřejně angažované dílo také to, jak je politicky aktuální a co k věci říká.

Celý příspěvek

Čas na změnu – dopis ministrovi kultury

Jiří David a Lenka Lindaurová znovu vzkřísili iniciativu Čas na změnu, která před dvěma lety vyzvala ministra kultury k vypsání konkurzu na místo ředitele NG. Nyní se obrátili na ministra Jiřího Bessera s výzvou, aby respektoval výsledek mezinárodního výběrového řízení na toto místo, které proběhlo v půlce dubna. Dopis podpořila stovka osobností z oblasti výtvarného umění a kultury.

Vojta, Kuba a Matěj budou na ministerstvu zastávat místa náměstků.

Celý příspěvek