TZ: Jmenování J. T. Kotalíka rektorem AVU

Dne 14. 1. 2010 převzal doc. Jiří T. Kotalík, CSc., z rukou prezidenta republiky ČR Václava Klause na Pražském hradě podle §10, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách na návrh Akademického senátu AVU ze dne 29. 10. 2009 jmenování rektorem na čtyřleté funkční období od 1. 2. 2010 do 31. 1. 2014.

Celý příspěvek

Otevřený dopis poslanci PSP ČR Vladimíru Koníčkovi

Poslanci PSP ČR Vladimíru Koníčkovi byl zaslán otevřený dopis. Stojí za ním Milena Bartlová, Vlasta Čiháková-Noshiro, Jiří T. Kotalík a Marta Smolíková. Popudem k sepsání tohoto dopisu bylo Koníčkovo prohlášení : „Nemyslím si, že by státní úřady měly nakupovat umělecká díla, od toho má stát galerie“.

Celý příspěvek