Dopis zaměstnanců AJG hejtmanovi Jihočeského kraje

Vážený pane hejtmane, dne 19. května 2010 otiskl Českobudějovický deník Vaši reakci na článek Václava Koblence ,,Chucpe v Alšovce“, který se věnoval okolnostem, za jakých se v Alšově jihočeské galerii (dále pouze AJG) připravovala oslava 220. výročí založeni firmy Koh-i-noor (Českobudějovický deník, 14.5.2010). Kvůli této oslavě musela být v AJG dočasně svěšena rozsáhlá retrospektiva českého umělce žijícího v Paříži, Karla Zlína.

Obraz Pietera Claesze ze sbírek AJG

Celý příspěvek

Zlínova retrospektiva znovu otevřena

Retrospektiva Karla Zlína, která probíhá v Alšově Jhičeské galerii, je od 27. 5. opět otevřena pro veřejnost. Výstava byla neplánovaně přerušena od 14. 5. do 26. 5. z důvodů firemního setkání Koh-i-noor, o kterém artalk.cz informoval v článku Místo obrazů pastelky. Výstava potrvá do 5. 9. 2010, tedy do stejného termínu, ve kterém měla končit původně. Obavy, že Karel Zlín nebude souhlasit s opětovným otevřením výstavy, čímž by protestoval proti způsobu, jakým Jihočeský kraj jako zřizovatel galerie s jeho výstavou zachází, se nepotvdily.

Společenské setkání místo mejdanu

Alšova Jihočeská galerie se rozhodla přerušit na dva týdny retrospektivu výtvarníka Karla Zlína, důvodem je pronájem prostor galerie k oslavám firmy KOH-I-NOOR. Artalk.cz o tom krátce informoval v článku Místo obrazů pastelky. Kromě jihočeské redakce MFDnes na kauzu upozornily i Deníky, za pozornost stojí hlavně reakce hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. Vysvětluje v ní, že KOH-I-NOR nepořádá v prostorách AJG mejdan, ale společenské setkání lidí. Bohužel již nedodává, jaký je podle něj v tomto dvojím označení pro totožnou záležitost rozdíl.

Celý příspěvek