Šorfová: Vycházely jsme ze stejných materiálů

Jana Šorfová zaslala Artalku prohlášení, ve kterém trvá na tom, že její projekt vznikl nezávisle na projektu Moniky Burian. Připouští maximálně, že „pro vypracování projektu používaly obdobné materiály, které mohly zapříčinit určité shody v jejich textech“. Věcně její prohlášení nepřináší nic nového, je však zajímavé po stylistické stránce, neboť je formulováno ve třetí osobě. Šorfová tak sama o sobě hovoří jako o osobnosti a zdůrazňuje své (její) mnohaleté zahraniční zkušenosti a manažerské schopnosti. Prohlášení je formulováno jako společné stanovisko Jany Šorfové a Moniky Burian. Potvrzení Moniky Burina, že tomu tak skutečně je, se nám zatím nepodařilo získat.

Celý příspěvek

Kennedy: Šorfová u nás studovala jeden den

Jana Šorfová včera v Kutnohorském deníku vysvětlila shodu mezi svým projektem a projektem Moniky Burian tím, že použila některé „marketingové prvky“ vycházející z kurzů Kennedyho Centra: „Mám určité materiály, které používám, a vždycky jsem se inspirovala Kennedy Centrem.“ (celý článek zde) Artalk kontaktoval Kennedyho Centrum s otázkou, o jaké kurzy se jednalo. „Mohu sdělit, že paní Jana Šorfová se zúčastnila mezinárodního sympozia DeVos Institutu, které se týkalo fundraisingu a konalo se 11. června 2010 v Praze. Sympozium bylo organizováno ve spolupráci s velvyslanectvím Spojených států a jednalo se pouze o jednodenní akci,“ odpověděl tiskový mluvčí centra.