Kostýmy v parku

Nezapomenutelné dílo Lewise Carrolla Alenka v říši divů a za zrcadlem se stalo inspirací pro výstavu studentů DAMU, katedry scénografie, oboru Kostým a maska, kteří pod profesionálním vedením Jany Zbořilové a Ivany Brádkové prezentovali v galerii Altán Klamovka své originální kreace. Návrhy na divadelní výpravu vytvořené jednotlivými studenty zahrnují především výtvarnou stylizaci charakteristických postav z této legendární pohádky. V interiéru galerie symbolizujícím určitý předěl, bránu mezi realitou snovou a skutečnou, tak byly vystaveny především návrhy kostýmů a masek. Divák tam mohl porovnat nápaditost jednotlivých autorských přístupů, invenci a originalitu studentů. Výstava se konala v rámci širšího programu Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2011, kdy jsou umění vycházející z divadelní tvorby přenášena do veřejného prostoru či atypických divadelních scén.

Celý příspěvek