Sňatek beze sňatku

Počátkem listopadu byla v prostorách Domu U Kamenného zvonu v Praze otevřena výstava připomínající zásadní událost českých středověkých dějin – sňatek Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského v roce 1310. Následnou korunovací Jana na českého krále si tak připomínáme 700. výročí od nástupu dynastie Lucemburků na český trůn, jejíž vstup do českých dějin představuje zřetelný mezník ve vývoji gotického umění střední Evropy. Výstava, uváděná pod zavádějícím názvem Královský sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310, zřetelně navazuje na monumentální projekt Jiřího Fajta, který kulturu Lucemburské Prahy důkladně přiblížil v exhibici s názvem Karel IV. císař z Boží milosti uskutečněné na Pražském hradě na jaře roku 2006. Oproti širokému záběru Jiřího Fajta, však působí práce Kláry Benešovské až nudným dojmem vyplývajícím z velké idey, kterou posléze zavál předčasný sníh.

Celý příspěvek

Prosincové číslo Art+Antiques

V prosincovém Art+Antiques čtenáři najdou rozhovor s malířkou Květou Pacovskou, pozvánku na retrospektivu Karla Škréty, kterou připravila Národní galerie, nebo obsáhlý článek věnováný problematice současného urbanismu. Prosincové číslo rovněž přináší vzpomínky na Bělu Kolářovou, Věru Janouškovou, Huga Demartiniho a Otakara Slavíka, kteří nás v letošním roce navždy opustili.

více na www.artplus.cz