TZ: Album hraček Libuše Niklové

V souvislosti s připravovanou výstavou 200 dm3 dechu / Hračky Libuše Niklové (UPM v Praze, 1. 4. – 6. 6. 2010) vytváříme fotografické album Mapa výskytu hraček Libuše Niklové v českých a moravských domácnostech, které si budete moci prohlédnout na výstavě a současně na http://www.upm.cz. Fotoalbum se po skončení výstavy stane součástí studijního fondu UPM v Praze. Pokud se chcete stát spolautory alba, projděte vaše rodinné fotoarchivy a nalezené fotografie zašlete na adresu education@upm.cz.