Kotrba neměl lehký úkol

Oproti argumentům v článku Směšný markrabě Jošt Moravský namířeným proti vítěznému návrhu Maria Kotrby se ohradila členka poroty Magdalena Juříková. V kontextu její reakce je třeba vyzdvihnout fakt, že návrh na jezdecký pomník je v současné sobě opravdu těžkým úkolem. Za pozornost stojí i postřeh Juříkové, proč návrh Michala Gabriela skončil až na třetím místě.

Marius Kotrba

Celý příspěvek