TZ – Zasedání Rady pro umění 20. 10. 2009

ministerstvokulturyPoradní sbor ministra kultury, Rada pro umění (sestavená z nezávislých odborníků, akademiků i zástupců příspěvkových organizací ministerstva), se 20. října sešla na svém třetím zasedání. Zabývala se možnostmi dalšího vývoje Státního fondu kultury, programem podpory vědy a výzkumu v umění a v neposlední řadě podmínkami pro účast ve výběrových řízeních na posty ředitelů příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR.

Celý příspěvek

Otevřený dopis poslanci PSP ČR Vladimíru Koníčkovi

Poslanci PSP ČR Vladimíru Koníčkovi byl zaslán otevřený dopis. Stojí za ním Milena Bartlová, Vlasta Čiháková-Noshiro, Jiří T. Kotalík a Marta Smolíková. Popudem k sepsání tohoto dopisu bylo Koníčkovo prohlášení : „Nemyslím si, že by státní úřady měly nakupovat umělecká díla, od toho má stát galerie“.

Celý příspěvek