Kotrba neměl lehký úkol

Oproti argumentům v článku Směšný markrabě Jošt Moravský namířeným proti vítěznému návrhu Maria Kotrby se ohradila členka poroty Magdalena Juříková. V kontextu její reakce je třeba vyzdvihnout fakt, že návrh na jezdecký pomník je v současné sobě opravdu těžkým úkolem. Za pozornost stojí i postřeh Juříkové, proč návrh Michala Gabriela skončil až na třetím místě.

Marius Kotrba

Celý příspěvek

Směšný markrabě Jošt Moravský

V článku Bude Jošt na koni? jsme informovali o stavu jednání týkajícího se jezdecké sochy markraběte Jošta, která by měla být součástí rekonstrukce Moravského náměstí před Místodržitelským palácem v Brně. Odborná porota vybrala jako vítězný návrh akademického sochaře Maria Kotrby, který brněnská veřejnost nepřijala s nadšením. Kotrbově návrhu lze vytknout hlavě válcovitou modelaci figury, která zachází do směšnosti. Stylizované nohy a výrazy obou postav staví markraběte spíše do role dětské hračky než důstojného státníka.

pohled do výstavy

Celý příspěvek