Muzeum umění v dnešní Evropě

Přetiskujeme příspěvek Víta Vlnase, ředitele Sbírky starého umění NG, přednesený na konferenci Muzeum umění v dnešní Evropě (problémy – řízení – orientace), která se konala v pondělí 17. ledna 2011 ve Francouzském institutu v Praze. Vlnas mimo jiné navrhuje vytvořit Národní akviziční fond určený na rozšiřování uměleckých sbírek státu. Jako zdroj financování fondu navrhuje využít příjmy z reklamy vysílané na ČT.

Celý příspěvek