TZ: Prohlášení ředitele OGL k článku v Libereckém zpravodaji

V dubnovém čísle Libereckého zpravodaje vyšel kritický článek kurátorky Národní galerie v Praze Hany Seifertové k plánovanému přestěhování OGL do budovy lázní, a to v rámci rubriky Ring názorů. Ačkoliv rubrika nese název „ring názorů“, argumenty a názory druhé strany (těch, co přestěhování do lázní podporují a vítají) zcela chybí. Rád bych proto na tento článek, a především na vznesené námitky a doporučení reagoval.

Celý příspěvek