TZ: Opavská cena J. M. Olbricha za novostavbu 2010

O letošní Opavské ceně J.M. Olbricha rozhodl výbor občanského sdružení Za Opavu na základě návrhů odborné poroty ve které zasedají sochař Kurt Gebauer, šéfredaktor časopisu Era 21 architekt Osamu Okamura, architekti Radim Václavík z Centra nové architektury v Ostravě a Yvette Vašourková z Centra pro středoevropskou architekturu v Praze, Martin Klimeš za sdružení Bludný kámen a Dalibor Halátek a Tomáš Skalík za o.s. Za Opavu.

Celý příspěvek

Opavská cena J. M. Olbricha neudělena

V letošním roce porota Opavské ceny J. M. Olbricha, jejíž členové jsou odborníci z řad památkářů, architektů, teoretiků a výtvarníků z Opavy, Ostravy, Brna a Prahy, posuzovala celkem jedenáct nominovaných realizací v oblasti rekonstrukce za roky 2008 a 2009. Porota se rozhodla Opavskou cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2008 a 2009 neudělit. Posoudila všech jedenáct návrhů a konstatovala, že ve všech případech lze ocenit investory za snahu o povýšení stávajícího stavu objektů a veřejných prostorů. Řada nominovaných rekonstrukcí je ve výsledku poměrně zdařilá, vysoké kvalitativní požadavky nutné pro udělení této ceny však nenaplňují.

Celý příspěvek