Modelová umělecká instituce: Koncepty a vize

Barbara Steiner (DE), Pavel Liška – Modelová umělecká instituce: Koncepty a vize / Dům umění města Brna / Malinovského náměstí 2, Brno /  8. 2. 2011 / 18.00 h

Mnoho uměleckých a kulturních institucí v současnosti prochází proměnou. Role umění, provozu a publika jsou nově definovány, hranice mezi “uvnitř” a “vně” se posouvají. Jaké výzvy tyto změny představují pro institucionalizovaný kulturní a umělecký provoz? Jaké možnosti nabízí současné instituce? Které osobnosti a koncepty stojí v pozadí těchto procesů?

Celý příspěvek