Einstürzende Galeriebauten

V šesti sálech přízemí Pražákova paláce Moravské galerie v Brně může divák dojít bezelstného poučení v královské nauce výtvarných teorií. Plocha, hloubka, prostor kurátora Petra Ingerleho má návštěvníkovi ve stručnosti představit taje a záhady perspektivy a její využití ve výtvarném umění. Okuje žhavého kovu chvályhodného nápadu však nezasáhly ani oko, ani duši návštěvníka. A pokud něčí ano, mé zůstalo nedotčeno.

Celý příspěvek