TZ – Zasedání Rady pro umění 20. 10. 2009

ministerstvokulturyPoradní sbor ministra kultury, Rada pro umění (sestavená z nezávislých odborníků, akademiků i zástupců příspěvkových organizací ministerstva), se 20. října sešla na svém třetím zasedání. Zabývala se možnostmi dalšího vývoje Státního fondu kultury, programem podpory vědy a výzkumu v umění a v neposlední řadě podmínkami pro účast ve výběrových řízeních na posty ředitelů příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR.

Celý příspěvek