Richter opět nejúspěšnějším umělcem

Umělecký kompas, nezávislý žebříček stovky nejúspěšnějších žijících umělců, vychází pravidelně od roku 1970 v německém časopisu Capital (v posledních letech od něj štafetu převzal konkurenční Manager). Na základě hodnotících kritérií, mezi něž patří například pořádání samostatných výstav v okruhu dvou stovek nejvýznamnějších muzeí a galerií (Center Pompidou, Muzeum moderního umění v New Yorku), účast na důležitých koletivních přehlídkách (benátské bienále, Dokumenta) nebo počet rezencí v renomovaných odborných periodikách (Art in America, Parkett), jsou každému umělci přiděleny body, které se v průběhu let sčítají. Bez zajímavosti není, že ceny děl a rekordy dosažené na aukcích hrají v konečném součtu podřadnou roli.

Celý příspěvek