TZ: ObraSKov

ObraSKov – súčasná slovenská maľba / Blažej Baláž, Mária Balážová, Erik Binder – BinderFreš, Marko Blažo, Ivan Csudai, Michal Czinege, Michal Černušák, Lucia Dovičáková, Jana Farmanová, Daniel Fischer, Ladislava Gažiová, Bohdan Hostiňák, Denisa Lehocká, Vladimír Popovič, Veronika Rónaiová, Rudolf Sikora, Boris Sirka, Adam Szentpétery, Erik Šille, T.D., Ján Vasilko / Wannieck Gallery / Brno / 21. 6. – 25. 9. 2011 

Celý příspěvek

TZ: VI. Nový zlínský salon 2011

VI. Nový zlínský salon 2011 / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Zlín / 3. 5. – 28. 8. 2011 

Celý příspěvek