TZ: Navzájem / veřejně přístupná dílna Barbory Klímové pro Vladimíra Havlíka

Navzájem / veřejně přístupná dílna Barbory Klímové pro Vladimíra Havlíka / tranzitdisplay / Praha / 24. 6. 2011 od 11 do 19h Celý příspěvek

TZ: Navzájem, veřejně přístupný workshop Vladimíra Havlíka pro Barboru Klímovou

Vladimír Havlík, Barbora Klímová / Navzájem / tranzitdisplay / Praha / 30. 5. 2011 od 11 do 19h a 24. 6. 2011

Celý příspěvek

TZ: VI. Nový zlínský salon 2011

VI. Nový zlínský salon 2011 / Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Zlín / 3. 5. – 28. 8. 2011 

Celý příspěvek