TZ: ObraSKov

ObraSKov – súčasná slovenská maľba / Blažej Baláž, Mária Balážová, Erik Binder – BinderFreš, Marko Blažo, Ivan Csudai, Michal Czinege, Michal Černušák, Lucia Dovičáková, Jana Farmanová, Daniel Fischer, Ladislava Gažiová, Bohdan Hostiňák, Denisa Lehocká, Vladimír Popovič, Veronika Rónaiová, Rudolf Sikora, Boris Sirka, Adam Szentpétery, Erik Šille, T.D., Ján Vasilko / Wannieck Gallery / Brno / 21. 6. – 25. 9. 2011 

Celý příspěvek

TZ: Dóra Maurer

Dóra Maurer / Wannieck Gallery / Brno / 6. 4. – 5. 6. 2011

Dóra Maurer se narodila v Budapešti, vystudovala grafiku a malbu na maďarské Akademii výtvarných umění 1955-61. Mezi léty 1967 a 1996 pobývá střídavě v Budapešti a ve Vídni. V létech 1987-1991 vedla audiovisuální kurzy na Vysoké škole užitého umění a od roku 1990 učila na Fakultě výtvarných umění v Budapešti. Dosud je emeritní profesorkou na této škole. Získala řadu prestižních cen.

Počátky její vyzrálé a mezinárodně proslulé tvorby spadají do období 70. let. Vytváří cykly prací, které modifikují určitý racionální systém či konceptuální základ. Rozšířila také škálu používaných médií. Vedle klasického grafického a malířského média používá také fotografii, film, hudbu, řeč, performance, asambláž, texty a další. Její umělecký vývoj zřetelně směřoval přes matematicky a kombinatoricky uspořádané fotografie drobných pohybů rukou, přes tělové akce a land art, k malířským realizacím s užitím čistých geometrických forem.

Od poloviny 70. let začíná pracovat na sérii maleb, které nazvala “Quasi obrazy”. Jedná se o geometrické obrazy, tvořené diagonálními různobarevnými rastry, které posouváním a překrýváním vytvářejí složité barevné struktury. Od poloviny 90. let se Maurer zabývá malováním jednoduchých horizontálních a vertikálních rastrů v perspektivní zkratce nebo dokonce konkávně zakřivených. Hlavním tématem se tak stává prostor a harmonie barev.

Dóra Maurer je nepochybně jedna z nejzářivějších hvězd maďarského výtvarného umění posledních čtyřiceti let. Důležité jsou také její kurátorské a pedagogické aktivity.

Wannieck Gallery

Adresa: Ve Vaňkovce 2, 601 00 Brno

www: http://www.wannieckgallery.cz

email: info@wannieckgallery.cz

tel./fax: +420 543 256 072

Otvírací doba: Po,Út, St, Pá, So, Ne 10.00–18.00 hodin

Čt: zavřeno

TZ: Martin Mainer

Martin Mainer / Vize pro tebe / Wannieck Gallery / Brno / 6. 4. – 5. 6. 2011

Galerie Za stěnou

O Martinu Mainerovi těžko mluvit jinak než v superlativech. I když ve své tvorbě občas hledá adekvátní výraz, výrazovou polohu a zdánlivě „neví jak dál“, ve skutečnosti zcela logicky rozvíjí různé stránky započaté tvorby a dovádí je, ve svém dílčím závěru, k logickým vyústěním a „z věci“ vyplývajícím důsledkům. Jeho tvorba je přitom malířsky velmi sevřená a jednotná a důsledně mapuje možnosti řešení nastolených otázek. Již ve druhé polovině 80. let se o něm hovořilo jako o jedné z nejvýraznějších osobností nastupující generace, která, vedle takřka dokonalého zvládnutí malířské techniky a mimořádného citu pro barevnost obrazu, experimentuje s psychotropními látkami, které dokáží otevřít, ve stavu nedotčené mysli, netušené prostory a konsekvence. Nejde přitom ani tak o skutečnost, že pod vlivem těchto látek malíř vlastně netvoří, jako spíše o stav, který lze označit za „otevírání hranic“ a který se stává součástí jeho vědomí. Spojeno s dokonalou malířskou technikou a již zmíněným citem pro barvu tak vyrůstá ideální mix vytvářející, ve svém důsledku, originální svět tvarů, barev a fantazie.

Ve své nejnovější tvorbě, která se do jisté míry nese ve dvou rovinách, otevírá Mainer jistou polohu mapující různé způsoby zpracování obrazové plochy. Vedle prací, které byly vystaveny na jeho loňské výstavě v Galerii kritiků v Praze a které zohledňují v podstatě „klasickou“ malbu obrazu, nabízí brněnská výstava souběžně vznikající plátna, která promyšleně experimentují s ne zcela běžnými přístupy k tvorbě, vycházejí z překládání a otiskování obrazové plochy nebo míchání barev nanesených na plochu obrazu. Výsledkem je potom neméně zajímavý obraz využívající skrytých podnětů a skrytých symbolů rozvíjených ve vnímání a fantasii diváka.

Wannieck Gallery

Adresa: Ve Vaňkovce 2, 601 00 Brno

www: http://www.wannieckgallery.cz

email: info@wannieckgallery.cz

tel./fax: +420 543 256 072

Otvírací doba: Po,Út, St, Pá, So, Ne 10.00–18.00 hodin

Čt: zavřeno

Březnové číslo Art+Antiques

Obraz Studující opice na obálce březnového čísla Art+Antiques je pozvánkou na výstavu Gabriela von Maxe v Plzni. Z dalších článků je možné jmenovat profil Martina Parra, rozhovor s Michalem Pěchoučkem nebo text o výzkumném projektu na autorské určení Rembrandtových děl.
více na www.artplus.cz

Osmdesátky ve Vaňkovce

1984-1995 / Wannieck Gallery / Brno / 29.10.2010 – 20.3.2011

Celý příspěvek