Za barem Igor Korpaczewski

Za barem Igor Korpaczewski / GHMP, Dům U Kamenného zvonu / Praha / 29. 6. 2011 od 18h