TZ: Jana Kasalová

Jana Kasalová: Jako ty, Galerie Caesar Olomouc, od 9. 10. do 31. 10. 2008

Jana Kasalová (1974, Turnov) je absolventka malířského ateliéru Jiřího Načeradského. Po studiích žila ve Velké Británii a Francii, ale především ve Španělsku, kde pokračovala v postgraduálním studiu na Universidad Castilla-La Mancha a Universidad Complutense v Madridu. V olomoucké Galerii Caesar představí tvorbu z posledních dvou let, která prošla svébytným vývojem od kreseb, kde se prolínají zoomorfní tvary s kartografií a krajinou až po animované ozvučené příběhy jejichž protagonistkou je sama autorka.

Výstava s názvem „Jako ty“ se zabývá pojmem zvíře a proměny v něj, zkoumá hranice mezi člověkem a zvířetem, aby dospěl ke stavu vzájemného svazku a splynutí nestejnorodých těl a myslí. Tento projekt je složen z fotografií, videoinstalace a oboustranných kreseb velkých formátů na transparentním papíře, které jsou pokračováním předchozí řady Tabulae Terrae.
Autorka se ve své současné tvorbě opírá o myšlenky filozofů Deleuze a Guattariho: „Proměna ve zvíře není sen ani přízrak. Je zcela skutečná. Ale o jakou skutečnost se jedná? Stávání se zvířetem neznamená jednat jako zvíře či jej napodobovat. Je také zřejmé, že člověk se nestává „opravdu“ zvířetem, stejně jako se zvíře „opravdu“ nestává něčím jiným. Z této proměny nevzniká nic jiného než je proměňovaný sám. To, co je skutečné, je stávání se sám sebou, celek té proměny…“

Reklamy